Održivost

Zvijezda predano radi na smanjenju negativnog utjecaja na okoliš i promicanju održivosti svih aspekata svojeg poslovanja

Vodeći se zajedničkom strategijom održivog razvoja Fortenova grupe, koje je članica, kontinuirano uvodi inovativna i ekološki prihvatljiva rješenja, unaprjeđuje proizvode i optimizira proizvodne procese. Nizom inicijativa nastoji povećati energetsku učinkovitost i smanjiti zagađenje okoliša te pozitivno utjecati na svoje kupce, klijente, poslovne partnere, zaposlenike i ostale dionike, osiguravajući bolju budućnost za naš planet i zajednicu.

Značajan korak prema održivosti Zvijezda je poduzela izgradnjom solarne elektrane s 2808 panela na krovu tvornice na zagrebačkom Žitnjaku. Ova elektrana površine 6.667,2 m2, pokriva do 10% ukupne potrošnje električne energije Zvijezde, istovremeno smanjujući emisiju CO2 za 182 tone godišnje. Elektrana ima instaliranu snagu 1,08 MWp, što odgovara prosječnoj godišnjoj potrošnji 380 kućanstava u Hrvatskoj. Odgovorno i održivo upravljanje energijom glavna je okosnica zelene tranzicije i značajan aspekt poslovanja u pogledu upravljanja troškovima energije.

No ovo je tek početak transformacije. Kao i cijela Fortenova grupa, Zvijezda istražuje mogućnosti za brzo povećanje upotrebe obnovljive energije, prepoznajući njezin potencijal ne samo u jačanju vlastite konkurentnosti i inovativnosti, već i u aktivnom doprinosu borbi protiv klimatskih promjena.

Implementacijom zelenih tehnologija Zvijezda ujedno doprinosi provedbi UN-ovih globalnih ciljeva održivog razvoja – osiguranju pristupa pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji za sve, kao i promicanju održivih oblika potrošnje i proizvodnje.

Kako razvijamo recepture i proizvode?

Praćenjem svjetskih trendova, osluškivanjem potreba tržišta uz sveprisutnu kreativnost i inovativnost našeg stručnog multidisciplinarnog tima ulaže se veliki trud u razvoj novih proizvoda.

Iza svakog novog proizvoda stoje dani, mjeseci i godine pomno uloženog truda u razvoj, kontrolu, proizvodnju i marketinški sjaj svakog od naših proizvoda.

Začetak svakog novog proizvoda je upravo ideja. Ideja proizlazi iz iskustva, znanja, predanosti i stavljanja potreba potrošača na prvo mjesto.

Krenuvši od ideje, Služba razvoja, kroz razna idejna rješenja i pokuse na pilot postrojenjima razvija razne recepture koje nas dovode do prijedloga za nove proizvode koji bi dodatno obogatili našu paletu proizvoda.

Procjenom multidisciplinarnog tima stručnjaka recepture se ocjenjuju uz veliku predanost i brojne kriterije koje nas dovode do suženog izbora receptura. Jedan od ključnih kriterija je upravo sposobnost prepoznavanja pravoga trenutka odabira recepture i osluškivanje naših potrošača kako bismo pravovremeno odaslali proizvod na tržište.

Recepture koje su prepoznate od strane multidisciplinarnog tima nastavljaju se razvijati u stvarnim industrijskim uvjetima kroz probne proizvodnje. Kada receptura prođe sva testiranja i potvrdi se njena kvaliteta u vidu obogaćivanja i održavanja branda posvećujemo se razvoju ambalažnog pakiranja i stavljanju proizvoda na tržište.

Zvijezda standard

Certifikati

Standard za proizvođače hrane koji ocjenjuje sposobnost proizvođača da proizvodi sigurne, autentične, kvalitetne proizvode i proizvodne procese u skladu sa zakonskim zahtjevima i specifikacijama kupaca.

Proces analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka koji obuhvaća cijeli niz preventivnih postupaka s ciljem osiguravanje zdravstveno ispravne hrane.

Sustav upravljanja kvalitetom pokazuje sposobnost ispunjavanja očekivanja kupaca i predanost kvaliteti organizacije.

Sustav upravljanja okolišem postavlja zahtjeve za upravljanje okolišem u okviru poslovanja organizacije.

Sustav upravljanja energijom pruža praktičan način poboljšanja korištenja energije kroz cjelokupni razvoj sustava organizacije.

Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću pruža smjernice za uspostavljanje, implementaciju, održavanje i stalno poboljšanje informacijske sigurnosti organizacije .

Sustav koji na administrativnoj razini, kroz cijeli opskrbni lanac, prati trgovačku razmjenu RSPO certificiranim proizvodima palminog ulja.

Odobrenje od strane židovske vjerske zajednice kojim se potvrđuje ispunjavanje svih zahtjeva Košer zakona.

Odobrenje od strane islamske zajednice kojim se potvrđuje ispunjavanje zahtjeva Halal standarda.

Kvaliteta prije svega

Potrošači, prepoznavanjem kvalitete naših proizvoda nagradili su nas prvim mjestima na BRANDscore listi. Naše su težnje kroz inovativne procese dizanjem kvalitete naših proizvoda i razvoj novih proizvoda ostati prepoznatljivi brand među potrošačima.

Kvaliteta je mjerljiva i prepoznatljiva stavka u našem poslovanju. Kontrola kvalitete sastoji se od skupa postupaka usmjerenih na kvalitetu gotovih proizvoda kroz kontrolu čistoće, ulaznih sirovina i gotovih proizvoda u skladu sa zakonskom regulativom, ali i propisanim kriterijima na temelju analiza rizika.

Kako bismo osigurali što viši stupanj kvalitete proizvoda sve sirovine podliježu mikrobiološkim, fizikalno-kemijskim analizama i detaljnim provjerama dokumentacije naših dobavljača. U naših 5 laboratorija svakodnevnim kontrolama uzoraka iz proizvodnje i razvoja, a kroz pripremu uzoraka, niza različitih analiza i organoleptičko ocjenjivanje, utvrđujemo učinkovitost proizvodnih procesa i kvalitetu gotovih proizvoda.

Svoju kompetentnost naš Laboratorij kontrole kvalitete, svake godine, dokazuje izvrsnim rezultatima, sudjelovanjem na međulaboratorijskim usprednim testovima

Sustav upravljanja kvalitetom prati aktivnosti i pruža podršku za ostvarivanje svih postavljenih ciljeva kvalitete i usklađivanje istih sa zakonskom legislativom u okviru zadovoljavanja svih zahtjeva normi inkorporiranih u život Zvijezde plus d.o.o.

Razvoj ambalaže

U današnjem svijetu, kada je sve više potrošača okrenuto ka zdravom životu i ekološkom aspektu životnog stila pojavila se potreba za što većom inovativnosti po pitanju ambalaže i ambalažnih materijala.

Spajanjem zdravstvene ispravnosti i funkcionalnosti ambalaže uz nezaobilazan čimbenik prepoznatljivosti ambalažnog pakiranja teži se stalnom napretku i praćenju svjetskih trendova za razvoj ambalaže koje upotrebljavamo pri pakiranju naših proizvoda. Ispravan odabir ambalaže ključan je proces u razvoju novog proizvoda jer dodatno osigurava kvalitetu gotovih proizvoda.