Osnovni podaci

Tvrtka ZVIJEZDA plus društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Skraćeni naziv ZVIJEZDA plus d.o.o.
Sjedište i adresa Ulica Marijana Čavića 1
Osnovna djelatnost Proizvodnja masti i ulja
Pravno ustrojbeni oblik d.o.o. prema Zakonu o trgovačkim društvima
Predsjednik Uprave Tomislav Alagušić
Članica Uprave Karmen Rosan, Dajana Mrčela
Predsjednik nadzornog odbora Fabris Peruško
OIB 63603498763
Matični broj (MB) 4938798
Matični broj subjekta (MBS) 081180571
Nadležni registar Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
Banka Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3 a, 51000 RIJEKA
IBAN HR1524020061100912607
Obavijest za potrošače, javnost i ostale zainteresirane osobe